Splošni pogoji poslovanja

 

ČLANSTVO

Obnove, preklic, vračilo denarja in pravila članstva

PRAVILA ZA AVTOMATIČNO OBNOVO ČLANSTVA OZ. NAROČNINE

Na začetku vašega članstva vas bomo bremenili z izbranim načinom plačila za naročnino oz. članstvo. Nato se bo naročnina oz. članstvo obračunala in vas bremenila na mesečni osnovi. Ko vas bomo bremenili za članstvo oz. naročnino, se bo plačilo izvedlo v skladu s plačilno metodo, ki je trenutno izbrana za vaš uporabniški račun. V kolikor vas ne bomo mogli bremeniti za plačilo članarine/naročnine, ker je vaš kreditni ali debetni račun zaprt ali kakorkoli drugače nedostopen, se vaše članstvo/naročnina ne bo mogla obnoviti, bomo vaš dostop do uporabniških vsebin zavrnili.

V kolikor vas ne bo mogoče bremeniti za plačilo članarine/naročnine pred datumom obnove in želite ohraniti vaše članstvo, vam bodo ponujeni trenutni načini plačila. V posameznih primerih kot je pretečena kartica, bo naš izvršitelj plačila vzpostavil kontakt z vašo banko za novejše podatke, da se lahko plačilo nadaljuje.

Do vašega preklica članarine/naročnine se bo plačilo vršilo ciklično skladno z datumom vaše prvotne prijave in nakupa. Pravila za preklic in vračilo, ki je opisano v nadaljevanju velja tako za letno kot mesečno članarino/naročnino.

PRAVILA ZA PREKLIC IN VRAČILO

Avtomatična obnovitev naročnine

Preklic avtomatične obnovitve naročnine preko kreditne ali debetne kartice

V kolikor ste se prijavili za avtomatično obnovitev naročnine in si želite le to preklicati, lahko to kadarkoli storite s preklicom preko elektronske pošte in zadevo “Preklic mesečne naročnine”. Zneski, ki so bili plačani pred opravljenim preklicom se ne vračajo.

V kolikor želite preklicati letno članarino/naročnino in prejeti vračilo denarja, ste nam dolžni to sporočiti preko elektronske pošte v roku 30 dni po opravljeni prvotni prijavi ali v primeru obnove, v roku 30 dni po obnovi letne članarine/naročnine. Zneski, ki so bili plačani pred vašim preklicom se ne vračajo. Vračilo denarja se izvede za znesek preostalega časa trajanja članstva po vašem preklicu.

Preklic avtomatične obnovitve naročnine, ki je bila izvedena preko sistema PayPal
V kolikor ste se prijavili na Premium naročnino preko sistema PayPal in se avtomatično obnavlja, ter jo želite preklicati, boste to morali storiti direktno v vašem uporabniškem računu sistema PayPal.

Naročnine, ki se ne obnavljajo

Preklic vaše letne naročnine preko kreditne ali debetne kartice ali sistema PayPal

V kolikor želite preklicati vašo letno naročnino, ki se ne obnavlja avtomatično, in želite zahtevati vračilo denarja, ste nam dolžni to sporočiti v roku 30 dni po opravljeni prijavi. Vaš uporabniški račun bo terminiran z datumom vračila denarja. V kolikor smo vam v tem času že posredovali učno gradivo ali drug material, ki je zajet znotraj naročnine, se vam obračunajo stroški obdelave v višini 50€.

PRAVILA DARILNEGA ČLANSTVA

Darilno članstvo se lahko vnovči samo iz strani prvotnega naročnika in v skladu z zgoraj navedenimi pravili. Darilnega članstva ni mogoče zamenjati za denar ali drug produkt ali storitev.

MODIFIKACIJE

Pridržujemo si pravico do revizije in sprememb teh pravil in pogojev poslovanja. Vse spremembe bodo pričele veljati za vse člane/naročnike, ki bodo ustvarjeni ali obnovlljeni po datumu sprejetja sprememb.

POMEMBNO OBVESTILO: Vse naročnine/članarine, ne glede na tip, so podvržene enakim pravilom za preklic.

PRAVILA ZA SEMINARJE IN IZOBRAŽEVALNE DOGODKE

V primeru nezmožnosti udeležbe na seminarju ali dogodku za katerega ste se prijavili, lahko vaše mesto odstopite drugi osebi ali prijavo prenesete na seminar ali dogodek, ki se bo izvedel na drug datum in je enake (ali manjše) vrednosti, brez plačila kazni, v obdobju enega leta od datuma seminarja za katerega ste se prijavili.

Vaša zahteva za zamenjavo ali prenos mora biti podana v pisni obliki na ales@advancedcoachingacademy.com. Prosimo, da si ogledate spletno stran www.advancedcoachingacademy.si za razpoložljive datume seminarjev.

Zgolj en prenos je dovoljen, razlike v plačilih prijavnin se ne vračajo. V kolikor se prijavnina prenese na seminar, ki je višje vrednosti, je podjetje Silex d.o.o. (zastopnik podjetja Phil Learney Performance Conditioning Ltd) upravičeno do plačila razlike.

Vsi prenosi, brez izjeme, potečejo v roku enega leta po začetnem datumu seminarja na katerega se je naročnik prvotno prijavil.

Prijavnine naročnikov, ki živijo zunaj Slovenije (tako za seminarje v živo kot spletne), morajo biti plačane v EUR (€) pred pričetkom seminarja oz. dogodka, da bodo lahko sodelovali na seminarju. Cene seminarjev so navedene v EUR in vsebujejo DDV, razen v primerih, ko je to izrecno določeno in prikazano drugače.

Vsi preklici morajo biti podani pisno

Za prijavnine, ki so preklicane oz. odpovedane vsaj 3 dni (72 ur) ali več pred samim dogodkom, se izvede vračilo celotne prijavnine zmanjšane za administracijske stroške.

Za prijavnine, ki so preklicane oz. odpovedane 3 dni (72 ur) ali manj pred samim dogodkom, se vračilo ne izvede in se oceni višina plačila prijavnine in upravičenost do vračila.

V kolikor se ne udeležite seminarja bo prijavnina v celoti izgubljena in vračilo prijavnine ni možno.

V kolikor bi seminar bil odpovedan, preložen ali spremenjen datum izvedbe zaradi bolezni, vremena ali zaradi kateregakoli drugega razloga, se zavezujemo, da obvestimo vse prijavljene v najkrajšem možnem času. Naša odgovornost je omejena izključno na vračilo prijavnine.

Udeleženci se strinjajo s temi pogoji in pravili s tem, ko se prijavijo na seminar ali opravijo proces registracije za katerokoli od naročnin Advanced Coaching Academy.

Opozarjamo, da podatkov naših uporabnikov ne delimo s tretjimi osebami.

Ti splošni pogoji in pravila poslovanja veljajo za Advanced Coaching Academy (www.advancedcoachingacademy.si) v organizaciji podjetja Silex d.o.o., Vosek 26c, 2231 Pernica, Slovenija.

Scroll to Top

3 za eno ceno

Kupi paket treh webinarjev po enkratni ceni 47€:

Ali

3 za eno ceno

Kupi paket treh webinarjev po enkratni ceni 47€:

Ali

3 za eno ceno

Kupi paket treh webinarjev po enkratni ceni 47€:

Ali